Sign in

撇開神秘與過時的迷信觀念,#塔羅不只是占卜!不論您是問牌者或學習者,在 Nes’ Tarot,您總能夠找到適合您的讀牌服務或學習資源,為一眾與塔羅牌有緣的您帶來不一樣的體驗。👉🏼https://nes-tarot.com
662 Followers

662 Followers

 • Phyllis Wu

  Phyllis Wu

  Do not fear the unknown!

 • Peiyinglin

  Peiyinglin

 • Pei Chou

  Pei Chou

 • Diana Wang

  Diana Wang

 • 不懶妮

  不懶妮

 • Cyrus Wong

  Cyrus Wong

  相比其他的平台,這裡可以更能被了解,從字裡行間表達我的想法和世界。從修讀心理輔導到催眠,既修通別人的困擾,亦修通自身課題。有些想法無法7秒內囊括,唯有用文字寫下。

 • Teoh Yoke Chuan

  Teoh Yoke Chuan

Get the Medium app